top of page
Carnaval op de Markt Etten-Leur

Een spetterend buitencarnaval voor alle inwoners van Etten-Leur. Samen carnaval vieren, genieten van leut en creativiteit en laagdrempelig elkaar ontmoeten. Oude vertrouwde elementen van het carnaval koppelen aan nieuwe concepten, carnaval in Etten-Leur een impuls geven! Daar zet Stichting Carnaval op de Markt zich voor in!

Stichting Carnaval op de Markt is een opzichzelfstaande stichting die zich tot doel gesteld het carnaval in Etten-Leur te promoten. Dit doen we door van vrijdagmiddag tot maandagavond een buitencarnaval mogelijk te maken. Door carnaval naar buiten te brengen haken we aan op een bredere trend (zie o.a. Breda, Tilburg, Den Bosch, Bergen-op-Zoom) en door de gebruiken (intocht, optredens Prins, optocht etc.) meer openbaar te beleven menen we de traditie van carnaval voor een breder publiek herkenbaar te maken. We zijn ervan overtuigd dat het carnavalsfeest zo ook voor komende generaties aansprekend blijft.

  • Het prille begin
    In het jaar 1952 neemt Heemkunde Kring “Jan Uten Houte” het initiatief om carnaval als folkloristisch verschijnsel te gaan beoefenen in eigen plaats. De wieg van het Ettens carnaval stond in het “Neerlandsch Koffiehuis”, toen bekend als “t cafe van Jantje Leijten. Personen als Simon Dresens, Pierre Tempelaars, Ko Gobbens en Jet van Ierssel kunnen min of meer gezien worden als de oprichters van het Ettens Carnaval, die in 1952 hiermee, weliswaar op zeer bescheiden schaal, zijn begonnen (Bron: citaat uit het boek 33-jaar “Stijloren”). In 1973 hebben “de Stijloren” zich officieel geformeerd tot Stichting Carnaval “de Stijloren”. In de jaren daarna zijn “de Stijloren” gegroeid tot een graag geziene gast binnen het Etten-Leurs carnavalsgebeuren, waarbij het accent, voornamelijk ligt op Etten. Uitzonderingen zijn natuurlijk een aantal gezamenlijke activiteiten met onze buren van het Zwaajgat, “de Leurse Leut” en als gast op feesten van derden.
  • Residentie(s)
    Er zijn van die momenten die je niet snel vergeet, die draag je de rest van je leven met je mee. Dat je voor het eerst een pilske mocht drinken