top of page
Volkslied Stijlorenrijk

(melodie: "Het leven is goed in het Brabantse land")
 
Refrein:
Ons Etten dat is nu het Stijlorenrijk.
Een rijk waar je iedereen kent.
Het rijk waar je feest viert al heb je geen cent.
Want feesten dat is ons bekend.
 
Couplet 1:
Ons Stijlorenrijk is een bijzonder rijk.
Er is heel veel wat hier ooit ontstond.
Een centrum kwam hier voor het eerst overdekt.
Een vliegtuig kwam hier van de grond.
 
Refrein
 
Couplet 2:
Op de markt staat ons Manneke trots op z'n kop.
Dat houdt hij al jarenlang vol.
De molen kan hij van heel verre ook zien.
Met de moeierboom samen veel lol.
 
Refrein
 
Couplet 3:
Ook Vincent van Gogh heeft hier ooit nog gewoond.
Zijn vader was hier dominee.
Vandaar dat zijn standbeeld hier staat naast de kerk.
Ja daarme zijn wij zeer tevree.
 
Refrein
 
Couplet 4:
Ja de juiste plek is ons Stijlorenrijk.
Met zijn Prins, Nar en de Raad van Elf.
Ons Stijlorenrijk blijft toch altijd zichzelf.
Mijn heerlijke, eerlijke, machtige, prachtige, gastvrije Stijlorenrijk

,

bottom of page